Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι το ΑΛ.Μ.Α.;

Το ΑΛ.Μ.Α. (Αλληλέγγυα μονάδα ανταλλαγών) είναι μια εναλλακτική μονάδα ανταλλαγών. Είναι ένα μέσο συναλλαγών με ισχύ μόνο σε τοπικό επίπεδο και διευκολύνει την ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ των ανθρώπων.

Ποια είναι η νομική μορφή του δικτύου;

Το δίκτυο δε χαρακτηρίζεται από κάποια νομική μορφή. Αποτελεί απλά μια ένωση φυσικών προσώπων, τα οποία είναι μέλη του δικτύου. Τα μέλη, προκειμένου να συμμετέχουν, οφείλουν να αποδέχονται τους όρους συμμετοχής που έχουν τεθεί από το δίκτυο.

Πως λειτουργεί το ΑΛ.Μ.Α.;

Το ΑΛ.Μ.Α. βρίσκεται εδώ για να εξυπηρετήσει άτομα, που επιθυμούν να καλύψουν τις ανάγκες τους χωρίς χρήματα. Για να γίνει αυτό, πρέπει κάποιος να γίνει μέλος στο δίκτυο. Τότε έρχεται σε επαφή με έναν κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών που μπορεί να απολαύσει, καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο σε μονάδες ΑΛ.Μ.Α.. Αντίστοιχα, προκειμένου κανείς να αποκτήσει ΑΛ.Μ.Α., θα πρέπει να προσφέρει ο ίδιος κάποιο προϊόν ή υπηρεσία σε άλλα μέλη του δικτύου. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα σύνολο ατόμων, συναλλασσομένων μεταξύ τους και αυτό που επιτυγχάνεται, είναι να αλληλοκαλύπτουν τις ανάγκες τους.

Με ποιο τρόπο τιμολογούνται αυτά που προσφέρονται με μονάδες ΑΛ.Μ.Α.;

Προκειμένου να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης των τιμών που θα έχουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται με αντίτιμο το ΑΛ.Μ.Α., ορίζεται μια άτυπη ισοτιμία μεταξύ ευρώ και ΑΛ.Μ.Α.. Συνεπώς, η τιμολόγηση γίνεται με αυτό το γνώμονα, δηλαδή η αντίστοιχη τιμή που θα είχε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία σε ευρώ.

Πώς γίνομαι μέλος του δικτύου;

Για να γίνει κάποιος μέλος του δικτύου ΑΛ.Μ.Α., μπορεί να ακολουθήσει δυο διαδικασίες:

i) Εάν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο: πρέπει κάποιος αρχικά να μπει στην ιστοσελίδα του δικτύου και να κάνει εγγραφή. Οδηγίες για αυτή τη διαδικασία μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα. Με την εγγραφή του, ένα μέλος δημιουργεί προσωπικό λογαριασμό στο δίκτυο και αποκτά τη δυνατότητα να έρχεται σε επαφή, μέσω διαδικτύου, με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται ανά πάσα στιγμή από τοα άλλα μέλη. Μετά την εγγραφή και τη δημιουργία λογαριασμού, μένει η διαδικασία της ταυτοποίησης μέλους. Πρέπει δηλαδή το μέλος που δημιούργησε το λογαριασμό, να προσέλθει με την ταυτότητα του σε χώρο συνάντησης του δικτύου, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ότι α) Τα στοιχεία που δηλώνει είναι αληθή, β) Πρόκειται για υπαρκτό πρόσωπο. Η διαδικασία της ταυτοποίησης γίνεται με στόχο την προστασία του δικτύου από κακόβουλες πράξεις. Ένα μέλος μπορεί να πραγματοποιήσει ανταλλαγές μόνο μετά την ταυτοποίηση του.

ii) Εάν δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο: τότε ένας από τους διαχειριστές του δικτύου θα αναλάβει τη διαδικασία της εγγραφής σας κατά τη διάρκεια μιας από τις συναντήσεις του δικτύου. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας και την ταυτότητα σας. Αυτή η επιλογή ενδεχομένως σας διευκολύνει αρχικά, αλλά στη συνέχεια θα έχετε περιορισμένες δυνατότητες, καθώς δε θα μπορείτε να έρχεστε σε άμεση επαφή με τα διαδραματιζόμενα στο δίκτυο.

Σε κάθε περίπτωση, η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη και για λόγους ασφαλείας του δικτύου, αλλά και επειδή πρόκειται για ένα δίκτυο ανθρωπίνων σχέσεων στο οποίο η γνωριμία και η συμμετοχή αποτελούν βασικά συστατικά του.

Πότε γίνονται οι συναντήσεις του δικτύου;

Για τη λειτουργία του δικτύου, προβλέπονται τακτικές συνελεύσεις των μελών του. Στόχος των συνελεύσεων είναι τα μέλη του δικτύου να βρίσκονται και να συζητούν τα θέματα που τίθενται. Εκτός των ανταλλαγών, θέλουμε να φέρουμε τους πολίτες της Καρδίτσας πιο κοντά και ελπίζουμε ότι θα δημιουργηθεί μια ενδιαφέρουσα δυναμική μέσα από το δίκτυο. Κατά τη διάρκεια των συνελεύσεων θα λαμβάνουν χώρα και μια σειρά από άλλες δραστηριότητες, όπως ανταλλαγές και εγγραφές νέων μελών. Ενδεχομένως να γίνονται συχνότερες συναντήσεις και εκτός συνελεύσεων του δικτύου, εφόσον αυτό αποφασίζεται από τα μέλη.

Τι κερδίζει κάποιος με τη συμμετοχή στο δίκτυο;

Το δίκτυο δίνει τη δυνατότητα σε άτομα και επιχειρήσεις να συμμετέχουν στην οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής, αυξάνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Στο δίκτυο, όλες οι συναλλαγές γίνονται με σκοπό το αμοιβαίο όφελος των μελών, με ίσους όρους και στην ίδια βάση.

Γίνονται ανταλλαγές, κατευθείαν, χωρίς μεταφορά ΑΛ.Μ.Α;

Φυσικά! Μπορούν να γίνουν ανταλλαγές χωρίς Άλμα μεταξύ μελών που έχουν γνωριστεί μέσα στο δίκτυο. Έτσι κι’ αλλιώς η κουλτούρα των ανταλλαγών είναι ιδιαίτερα διευρυμένη σε επίπεδο γειτονιάς στην Καρδίτσα.

Πρέπει να είναι κάποιος Καρδιτσιώτης για να γραφτεί στο ΑΛ.Μ.Α;

Δεν είναι υποχρεωτικό. Εγγραφές εκτός Καρδίτσας μπορούν να γίνουν, είναι όμως δύσκολο να γίνουν ανταλλαγές. Επίσης με αυτό τον τρόπο δυσχεραίνεται η συμμετοχή στις δράσεις του δικτύου.

Τι είδος συναλλαγές μπορούν να γίνουν;

Στην ιστοσελίδα του δικτύου υπάρχει μια λίστα με ιδέες που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν.

Πως γίνονται οι ανταλλαγές;

Σχετικό υλικό βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του δικτύου. Σε περίπτωση που δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, απευθυνθείτε σε έναν από τους διαχειριστές του δικτύου κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης.

Πρέπει να κερδίζω ΑΛ.Μ.Α πριν ζητήσω προϊόντα και υπηρεσίες;

Όχι. Όλοι οι λογαριασμοί στο σύστημα διαχείρισης αρχίζουν από το μηδέν, έχετε όμως ένα περιθώριο να ξοδέψετε αρχικά μέχρι 50 ΑΛ.Μ.Α.. Μπορεί λοιπόν κάποιος να ξεκινήσει τις συναλλαγές, χρεώνοντας το λογαριασμό του σε λογικά πλαίσια και στη συνέχεια να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες μαζεύοντας ξανά τα ΑΛ.Μ.Α. που ξόδεψε.

Μέχρι πόσα ΑΛ.Μ.Α. μπορώ να συγκεντρώσω;

Το ανώτερο όριο ΑΛ.Μ.Α. που μπορεί κάποιος να συγκεντρώσει, είναι οι 300 μονάδες. Το ΑΛ.Μ.Α. δεν τοκίζεται, οπότε δεν υπάρχει και νόημα στη συσσώρευση του. Η μοναδική υποχρέωση ενός μέλους σε σχέση με το ποσό που διαθέτει, είναι ότι θα πρέπει να φροντίζει να έχει ένα μικρό διαθέσιμο υπόλοιπο. Υπάρχει μια μικρή ενίσχυση από τα μέλη προς το δίκτυο, που ισούται με 1 ΑΛ.Μ.Α. μηνιαίως και θα πρέπει ο καθένας να φροντίσει έτσι ώστε να υπάρχει αυτό το ποσό κάθε μήνα στο λογαριασμό του. Η ενίσχυση αυτή προτείνεται καθαρά για την εξυπηρέτηση των αναγκών του δικτύου και για δράσεις αλληλεγγυής. Ουσιαστικά κάθε μέλος δε θα έχει τίποτα να χάσει από αυτή τη μικρή επιβάρυνση, καθώς πρόκειται για ΑΛ.Μ.Α. που μπορεί να ξανακερδίσει στο δίκτυο.

Προβλέπεται διαγραφή μέλους;

Το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει κάποιο μέλος, ή λογαριασμό που προβαίνει σε παράνομη δραστηριότητα και να αφαιρέσει το περιεχόμενο.

Μπορεί ο διαχειριστής να αρνηθεί δημοσίευση αγγελίας;

Ναι, όταν αυτή έχει: ρατσιστικό, φυλετικό, αντι-περιβαλλοντικό ή παράνομο χαρακτήρα.

Τι γίνεται με τα ανενεργά μέλη;

Ως ανενεργό μέλος ορίζεται οποιοσδήποτε δε συμμετέχει στις συνελεύσεις του δικτύου και σε ανταλλαγές, για 6 μήνες και πάνω. Σε αυτή την περίπτωση η συνδρομή του προς το δίκτυο σταματά και θα πρέπει το μέλος αυτό κάποια στιγμή να επαναφέρει το λογαριασμό του στην αρχική κατάσταση.

Πώς φεύγω από το δίκτυο;

Αν κάποιος θέλει να αποχωρήσει από το δίκτυο πρέπει προηγουμένως να φροντίσει να επαναφέρει το λογαριασμό του στα μηδέν ΑΛ.Μ.Α..

Τι γίνεται σε περίπτωση διαφορών;

Θέματα διαφορών, διαφωνιών κ.α ανάμεσα στα μέλη θα επιλύονται στη συνέλευση όλων των μελών. Επίσης μέλη που δέχθηκαν μια κακή παροχή προϊόντος ή υπηρεσίας, ενθαρρύνονται να το αναφέρουν στην ομάδα συντονισμού του δικτύου, έτσι ώστε να μπορεί να προστατευτεί το Δίκτυο