Ποιοι είμαστε;

Είμαστε μια μικρή ομάδα εθελοντών, χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες, η οποία δημιουργήθηκε στα πλαίσια της ΟικόΣφαιρας και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα μέλη. Παρακινούμενοι από την οικονομική κρίση και προσπαθώντας να βρούμε διεξόδους αναλαμβάνουμε δράσεις που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, επανάχρηση, οικολογία.

Επιδιώκουμε τη διεξαγωγή του ανταλλακτικού παζαριού τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο (κάθε εποχή) με ενδιάμεσα θεματικά παζάρια και τη δημιουργία ενός μόνιμου χώρου ανταλλαγών προϊόντων και υπηρεσιών.