9ο Ανταλλακτικό - Χαριστικό Παζάρι

Η ΟικόΣφαιρα (Κίνηση για το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής) το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 μ.  έως 18.00  μ.μ. στο καφέ Recuerdo ( Ιεζεκιήλ 27)  διοργανώνει το 9ο ανταλλακτικό –χαριστικό παζάρι δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επανάχρηση.

7o Ανταλλακτικό - Χαριστικό Παζάρι

Παρασκευή, 17 Μαϊου, 2013, Αγ. Παρασκευή

Δελτίο τύπου

Η Οικόσφαιρα συνεχίζει τις προσπάθειές της για την προώθηση της ιδέας της ανταλλαγής, της επανάχρησης και της ανακύκλωσης, με το ανταλλακτικό παζάρι να κάνει την 2η στάση του στην γειτονιά της Αγ. Παρασκευής δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες που κατοικούν εκεί να έρθουν πιο κοντά και να κάνουν χρήσιμες ανταλλαγές.