Εφημερίς “Θεσσαλική Φωνή”, έτος 1ο, αρ. φ. 185, 3 Μαρτίου 1925

Πεννιές

Λιακάδα αυτές τις μέρες που κατήντησε σχεδόν ζέστη αφόρητος. Καλοκαίρι γαρ πλησιάζει και ας ετοιμασθούμε ν’ αντιμετωπίσουμε τη μετεωρολογική κατάσταση. Αρκετά ζεστή η προχθεσινή κίνησις των Απόκρεω. Οι Καρδιτσιώται διεσκέδασαν όσον ουδέποτε άλλοτε. Όλοι, απ’ το νήπιο ως τον πιο ώριμο, απ’ το κοριτσάκι ως την παντρεμένη μετεμφιεστήκανε.

και προσπαθήσανε αυτή τη μέρα να νομίσουν τον εαυτό του αλλιώτικο αφ’ ότι είναι. Μια μάλιστα ντύθηκε ενωμοτάρχις. Και περιώδευεν ανά τας οδούς εφ’ αμάξης επιτηρών την τάξιν ως τέλειον αστυνομικόν όργανον. Εις τας συνοικίας ζωηρά η κίνησις. Όπου και αν έστρεφες έβλεπες και χορούς μετεμφιεσμένων και μη. Τα κομφετί και σερπατέν έδιναν και έπαιρναν κατά τις 4-6 στην πλατεία. Και όλοι μεσ’ στην αρσενικοθήλυκη μάζα δεν γνωριζότανε. Στη διασκέδαση συνέτεινε και η Τζάνιζ-Μπαντ. Η οποία με τους γλυκείς ήχους της μας εξετρέλλανε. Ευχόμεθα οι συμπολίται μας να εννοήσουν την χρησιμότητα αυτής. Και να προσφέρουν πάντοτε την συνδρομήν των ίνα μη υποστή την τύχην της φιλαρμονικής του 1912 αν δεν απατώμεθα. Γενική εκστρατεία χθες εις τας εξοχάς. Οι συμπολίται μας πήγαιναν να χαλάσουν τα λεγόμενα … μαχμουρλήκια. Η Καράμπαλη ιδίως κατεκλύσθη υπό του πλήθους. Τα μανδολίνα και οι κιθάρες ετέθησαν εις την ημερησίαν διάταξιν. Ιδίως διεκρίναμεν πολλούς οργανοπαίκτας καθηγητάς του γυμνασίου μας. Όπως οι φίλοι Λούπας, Σερμπέτης, Βλαχοκώστας κλπ. Και κάτι παράξενο: Μία δεσποινίς παρά το γκαζέλο έχασε το τακούνι. Ως φαίνεται θα χόρεψε πολύ, άλλωστε για τελευταία φορά κατά τας απόκρεω. Διότι συμφώνως με τα λεγόμενα υπό των χιλιαστών τις οίδε αν θα ζούμε μεθαύριο. Και τούτο, διότι το λέγουν οι … σπουδασταί των ραφών, ότι η ζωή των ανθρώπων λήγει τον Οκτώβριον και ύστερα … αντίο. Παρά την δεξιάν όχθην της Καράμπαλης άλλη δις απεπειράθη να … αυτοκτονήση ριφθείσα εις τον ποταμόν. Προς μεγάλην λύπην του μανδολινίστα Κ. Η τάξις ετηρήθη υπό των χωροφυλάκων Ε. Φτίκα, Δ. Παπασταματίου, Α. Μανίκου και Α. Βαρελή. Με επικεφαλής τον λεβεντάνθρωπο ανθ/ρχο της υποδιοικήσεως κ. Ηλίαν Ορφανόν. Ας ευχηθούμε να περάσωμε καλύτερα του χρόνου … αν ζήσουμε.