Βιολογική γεωργία - Το μέλλον της γεωργίας

Η συμβατική γεωργία δημιούργησε τα τελευταία χρόνια ανεπανόρθωτα προβλήματα στο περιβάλλον (ρύπανση του εδάφους και των υδάτινων πόρων, μείωση χλωρίδας και πανίδας κλπ) και στη υγεία του ανθρώπου. Εξαιτίας λοιπόν του σοβαρού κινδύνου από τη χρήση των χημικών ουσιών, η σύγχρονη τεχνολογία και επιστήμη ωθήθηκε στη μελέτη και ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας.

 

Η βιολογική γεωργία είναι ένας άλλος τρόπος προσέγγισης στα προβλήματα της γεωργικής παραγωγής και στηρίζει την φιλοσοφία της στην πεποίθηση ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι.

Οι αρχές της βιολογικής γεωργίας για την προστασία του περιβάλλοντος είναι:

Η αρχή διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων
Η αρχή της διαρκούς γονιμότητας: φροντίζει το έδαφος προσφέροντάς του τις οργανικές ουσίες που χάνει χωρίς καμιά χημική παρεμβολή


Η αρχή της ανακύκλωσης των πρώτων υλών
Η αρχή διατήρησης φυσικών συνθηκών για τα ζώα και τα φυτά: Όλα τα ζώα και τα φυτά είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των οικοσυστημάτων (οικολογική ισορροπία)
Η αρχή διατήρησης του καθαρού πόσιμου νερού: Οι ύλες που χρησιμοποιεί η βιολογική γεωργία έχουν ως στόχο τη μη επιβάρυνση με ρύπους του πόσιμου νερού
Η διατήρηση και ανάπτυξη του οικιστικού περιβάλλοντος της υπαίθρου με τη δημιουργία νέων εργατικών θέσεων.
Η παραγωγή τροφίμων υψηλής βιολογικής αξίας
Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
Για όλους τους παραπάνω λόγους, η βιολογική γεωργία δεν χρησιμοποιεί χημικές ουσίες (φυτοφάρμακα και λιπάσματα) αλλά μόνο ουσίες που παράγονται από φυσικά υλικά. Χρησιμοποιεί τις μεθόδους

Της αμειψισποράς : εναλλαγή των καλλιεργειών
Τη συγκαλλιέργεια (αντί της μονοκαλλιέργειας)
Τη χλωρή λίπανση: καλλιέργεια ψυχανθών φυτών για δέσμευση του αζώτου της ατμόσφαιρας από μικροοργανισμούς που συμβιώνουν στο ρίζωμα αυτών. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η λίπανση σε άζωτο και παράλληλα γίνεται έλεγχος των ζιζανίων.
Την εδαφοκάλυψη
Το κομπόστ : οργανικό λίπασμα που παράγεται με φυσικό τρόπο με αξιοποίηση των φυτικών και ζωϊκών κυρίως υπολειμμάτων
Την πρόληψη αντί της καταπολέμησης
Τη βιολογική φυτοπροστασία: χρησιμοποιεί ουσίες που δεν προκαλούν προβλήματα στο περιβάλλον και την υγεία
Ορυκτά λίπανσης : χρήση ανόργανων στοιχείων ορυκτών πετρωμάτων όπως πχ ασβεστόλιθοι, ορυκτό μαγνήσιο κλπ για λίπανση
Ο έλεγχος των βιολογικών προϊόντων αρχίζει από το χωράφι και γίνεται σε όλα τα στάδια (δηλ παραγωγή, συσκευασία, μεταποίηση και εμπορία) που ακολουθούν τα βιολογικά προϊόντα. Το έργο αυτό αναλαμβάνουν ειδικοί Οργανισμοί Πιστοποίησης η λειτουργία των οποίων βασίζεται στον κανονισμό 2092/91 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η IFOAM (Διεθνής Ομοσπονδία Κινημάτων Βιολογικής Γεωργίας) έχει ιδρυθεί από το 1972 και είναι ο φορέας που συνδέει όλες τις οργανώσεις. Προβλέπονται κανόνες δεσμευτικοί για τους παραγωγούς οι οποίοι στοχεύουν στην παραγωγή υγιεινών φυτικών τροφών χωρίς λιπάσματα και φυτοφάρμακα με ήπιες μεθόδους παραγωγής που προστατεύουν το περιβάλλον. Ήδη έχει μπει σε ισχύ ο κανονισμός για τη βιολογική κτηνοτροφία.

Γεγονός είναι ότι η παραγωγή των προϊόντων αυτών απαιτεί πρόσθετο κόπο και κόστος, πράγμα το οποίο δικαιολογεί απόλυτα την ακριβή τιμή τους. Είναι πλέον όμως βέβαιο ότι το μέλλον ανήκει στη βιολογική γεωργία. Όσο θα γίνονται όλο και πιο φανερές οι επιπτώσεις της συμβατικής γεωργίας στην υγεία και στο περιβάλλον, τόσο ο καταναλωτής θα απομακρύνεται από τα προϊόντα αυτά και θα αναζητεί τα καθαρά προϊόντα της βιολογικής γεωργίας.

ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Να αποφεύγετε τα εκτός εποχής φρούτα και λαχανικά
Μην επιλέγετε τα προϊόντα σύμφωνα με την εμπορική τους εμφάνιση. Ειδικά αποφεύγετε αυτά που παρουσιάζουν ομοιομορφία.
Προτιμάτε τα ανεπεξέργαστα όσπρια, δημητριακά και ξηρούς καρπούς.
Επιλέγετε κρέατα και ψάρια μακριά από βιτρίνες με έντονο φωτισμό και κεντρικούς δρόμους, εφόσον είναι εκτός ψυγείου
Μάθετε που πουλιούνται προϊόντα βιολογικής γεωργίας και προτιμήστε τα. Έστω κι αν πληρώσετε κάτι παραπάνω, θα το κερδίσετε από την υγεία σας