Οικοσυστήματα και Βιοποικιλότητα

«Η σημασία της Βιοποικιλότητας για τον άνθρωπο και τη φύση - άμεση και έμμεση χρηστική αξία της βιοποικιλότητας»,

Θεόφιλος Μπρουζιώτης, Βιολόγος MSc.

Περίληψη

Βιοποικιλότητα είναι η έκφραση της ποικιλομορφίας σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής:

Βιολογική γεωργία - Το μέλλον της γεωργίας

Η συμβατική γεωργία δημιούργησε τα τελευταία χρόνια ανεπανόρθωτα προβλήματα στο περιβάλλον (ρύπανση του εδάφους και των υδάτινων πόρων, μείωση χλωρίδας και πανίδας κλπ) και στη υγεία του ανθρώπου. Εξαιτίας λοιπόν του σοβαρού κινδύνου από τη χρήση των χημικών ουσιών, η σύγχρονη τεχνολογία και επιστήμη ωθήθηκε στη μελέτη και ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας.