Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Τοπικά ανταλλακτικά συστήματα, τράπεζες χρόνου και δίκτυα παραγωγών- καταναλωτών

Χαριστικά παζάρια

Αλληλέγγυο εμπόριο