Η ιδέα της ανταλλαγής αρχίζει και αποδίδει καρπούς

Πριν από ενάμιση χρόνο, μια ομάδα ανθρώπων δημιούργησε την Αλληλέγγυα Μονάδα Ανταλλαγών (ΑΛ.Μ.Α) Καρδίτσας, σαν δράση της Οικόσφαιρας. Ένα Δίκτυο, στο οποίο τo χρήμα δεν έχει καμία αξία. Αντιθέτως, πέρα από τη οργάνωση μιας συλλογικότητας, προτάσσουμε την αλληλεγγύη, έτσι ώστε οι συναλλαγές να γίνονται με κοινωνικό και όχι με οικονομικό προσανατολισμό.