Η ΟικόΣφαιρα για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Πάρκων (24 Μαϊου)

Η παγκόσμια ιστορία των εθνικών πάρκων ξεκινάει το 1872 με την ίδρυση του Yellowstone National Park στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ευρώπη, το δρόμο για την προστασία φυσικών περιοχών άνοιξε η Σουηδία την 24η Μαΐου 1909, όταν ιδρύθηκαν τα πρώτα εννέα εθνικά πάρκα σε ευρωπαϊκό έδαφος. Το παράδειγμα της Σουηδίας ακολούθησαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σιγά-σιγά τα εθνικά πάρκα εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Την 24η Μαΐου γιορτάζουμε τις προστατευόμενες περιοχές σε όλη την Ευρώπη. Στόχος της θέσπισης της «Ευρωπαϊκής Ημέρας των Πάρκων» είναι να αναδειχθεί, μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων που διοργανώνονται εκείνη την ημέρα, η ομορφιά, αλλά και η σημασία των προστατευόμενων περιοχών της Ευρώπης για ολόκληρη την κοινωνία.

Σήμερα ο αριθμός των ευρωπαϊκών εθνικών πάρκων αυξάνεται κάθε χρόνο με την προστασία όλο και περισσότερο φυσικών περιοχών. Τα εθνικά πάρκα της Ευρώπης περιλαμβάνουν όρη, λίμνες, ποτάμια, νησιά, δάση, στέπες, υγρότοπους, κ.α. Στις περιοχές αυτές διαβιεί πλήθος διαφορετικών ειδών φυτών και ζώων, πολλά από αυτά απειλούμενα με εξαφάνιση.

Το 1969, η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης όρισε το «εθνικό πάρκο» ως μια σχετικά μεγάλη περιοχή όπου:

1) Σε ένα ή αρκετά οικοσυστήματα, τα οποία δεν έχουν υποστεί ουσιαστική αλλοίωση από ανθρώπινη εκμετάλλευση και κατάληψη, υπάρχουν φυτά και ζώα, γεωμορφολογικές περιοχές και φυσικές κατοικίες ιδιαίτερου επιστημονικού, επιμορφωτικού και αναζωογονητικού ενδιαφέροντος ή φυσικά τοπία ιδιαίτερου κάλλους.

2) Η ανώτατη αρμόδια Αρχή της χώρας έχει λάβει μέτρα για την πρόληψη ή τον όσο το δυνατόν ταχύτερο περιορισμό της εκμετάλλευσης ή κατάληψής της περιοχής, όπως και για την αποτελεσματική εφαρμογή των παραπάνω μέτρων σε σχέση με τα οικολογικά, γεωμορφολογικά ή αισθητικά γνωρίσματα που οδήγησαν στην προστασία της περιοχής.

3) Οι επισκέπτες μπορούν να εισέρχονται υπό ειδικές προϋποθέσεις για επιμορφωτικούς, πολιτιστικούς και αναζωογονητικούς σκοπούς.

Στην Ελλάδα το νομικό πλαίσιο για την αναγνώριση εθνικών πάρκων δημιουργήθηκε το 1986. Συνολικά, η λίστα των εθνικών πάρκων απαρτίζεται σήμερα από τις ακόλουθες 17 περιοχές:

*Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, 1992

*Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, 1999

*Εθνικό Πάρκο του Σχοινιά – Μαραθώνα, 2000

*Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών, 2004

*Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, 2005

*Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων, 2006

*Εθνικό Πάρκο δάσους Δαδιάς – Λευκίμμης – Σουφλίου, 2006

*Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης, 2006

*Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα Έβρου, 2007

*Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού, 2008

*Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 2008

*Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου, 2009

*Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς, 2009

*Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα, 2009

*Εθνικό Πάρκο Πρεσπών, 2009

*Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης, 2009, και

*Εθνικό Πάρκο Χελμού, Βουραïκού, 2009.

Σκοπός της ίδρυσης των παραπάνω εθνικών πάρκων είναι «η διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και της οικολογικής ισορροπίας ευρύτερων περιοχών της χώρας με παράλληλη παροχή στο κοινό δυνατοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσιολατρικών δραστηριοτήτων».

Με αφορμή λοιπόν την «Ευρωπαϊκή Ημέρα των Πάρκων», ας διαθέσουμε όλοι λίγο από το χρόνο μας για μια επίσκεψη σε ένα κοντινό μας εθνικό πάρκο!

                                                                                                                    

ΟικόΣφαιρα Καρδίτσας (Κίνηση για τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής)

ΟικόΣφαιρα

Η ΟικόΣφαιρα είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κίνηση για το Περιβάλλον, τον Άνθρωπο και την Ποιότητα ζωής» και το διακριτικό τίτλο «ΟικόΣφαιρα». Είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) που λειτουργεί εθελοντικά με βάση την ενσυνείδητη και ανιδιοτελή προσφορά των μελών της.

Έχει έδρα την Καρδίτσα και ιδρύθηκε  το έτος 2012. Αποτελεί συνέχεια  της Οικολογικής Γιορτής Καρδίτσας και ιδρύθηκε  για να καλύψει τις αυξημένες δραστηριότητές της  Ομάδας δουλειάς της Οικολογικής Γιορτής, που κάθε  χρόνο επκτείνονταν πέρα από το περιεχόμενό της και  φυσικά κάθε χρόνο όλο και αυξάνονταν.

Γενικοί Σκοποί

Σκοποί της ΟικόΣφαιρας είναι: η κατανόηση, η προάσπιση, η συντήρηση και η αειφόρος διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας τα οποία αποτελούν και  προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.

Επίσης, η αναγνώριση και η ανάδειξη της σημασίας των φυσικών πόρων και των συλλογικών αγαθών ως θεμέλια της ευημερίας κάθε τόπου, η μείωση κατανάλωσης ενέργειας, η επισήμανση των επιπτώσεων των ανθρωπογενών επεμβάσεων, η άμεση ευαισθητοποίηση και παρότρυνση των πολιτών για ανάληψη δράσης, καθώς και η ωρίμανση των πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών βάσει της θεμελιώδους αρχής της Οικολογικής Αειφορίας.

Ειδικοί σκοποί

Η ΟικόΣφαιρα επιδιώκει:

  • Την προαγωγή της φυσιολατρίας, του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, της πολιτιστικής δημιουργίας και των πολιτιστικών αξιών.
  • Τη συστηματική καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση της Οικολογικής Παιδείας, της Περιβαλλοντικής Αγωγής και της Αγωγής Υγείας με έμφαση στην αρχή της πρόληψης και της προφύλαξης.
  • Τη δημιουργία ενός Πρότυπου Κοινωνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, που θα τηρεί με ευλάβεια την επιτήρηση και τη φροντίδα και όχι τον έλεγχο και την εκμετάλλευση.
  • Τη συνεπή εφαρμογή των βέλτιστων που η επιστήμη και η τεχνολογία μπορεί να συνεισφέρει θετικά και άμεσα στο κοινωνικό σύστημα και στο περιβάλλον.
  • Τη μέριμνα για την ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση της ολιστικής αρχιτεκτονικής και οικολογικής δόμησης.
  • Τη διάδοση και ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
  • Την οργανική σύνδεση πόλης και υπαίθρου, με συνδετήρια κοινή αξία την οικολογική συνείδηση.
  • Την άρτια κατάρτιση και εφαρμογή ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης γενικότερα.