Ημερίδα από την ΟικόΣφαιρα με θέμα: Ανάχωμα – Γαβράς. Το ποτάμι που ενώνει

Στην ημερίδα θα γίνουν εισηγήσεις και προτάσεις για την ανάπλαση – εξωραϊσμό, ανάδειξη αλλά και διαχείριση  αυτής της παραποτάμιας περιοχής, από ειδικούς επιστήμονες αλλά και μέλη των φορέων και συλλόγων της Καρδίτσας. Ακόμη θα υπάρξουν εκπρόσωποι φορέων από τις γειτονικές μας πόλεις που θα μεταφέρουν τις εμπειρίες τους από τη διαχείριση και χρήση των ποταμών που διαρρέουν τις πόλεις τους.

Στην ημερίδα καλούνται όλοι οι φορείς και σύλλογοι της πόλης αλλά και απλοί πολίτες και ιδιαίτερα όλοι εκείνοι που ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν με προτάσεις και δράσεις ώστε ο παραποτάμιος αυτός χώρος να γίνει ένας πνεύμονας πρασίνου και αναψυχής αλλά και στολίδι για την πόλη όπως ακριβώς συμβαίνει με τις γειτονικές μας πόλεις αλλά και πολλές άλλες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι προτάσεις  για παρεμβάσεις με σκοπό την ανάπλαση και εξωραϊσμό της παραποτάμιας αυτής περιοχής, που βρίσκεται στη νότια πλευρά της πόλης, έγιναν κατά καιρούς, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η ΟικόΣφαιρα το τολμά και ήδη έκανε τις πρώτες αποτελεσματικές παρεμβάσεις ξεκινώντας από τον Απρίλη του 2012, με την στενή συνεργασία και συμπαράσταση του δήμου Καρδίτσας καθώς και φορέων και πολιτών. Ελπίζοντας στην συνεργασία αυτή, η οποία τουλάχιστον από την πλευρά του δήμου Καρδίτσας, είναι εκφρασμένη και πιστεύοντας και στη συνεργασία κάποιων φορέων, η ΟικόΣφαιρα προχωράει στα επόμενα βήματα με πρώτη στάση την πραγματοποίηση της προαναφερόμενης ημερίδας, από την οποία αναμένεται να βγουν σημαντικά συμπεράσματα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν μοχλό πίεσης και αφύπνισης προς κάθε κατεύθυνση.