Ανοιχτή επιστολή προς: Υπουργό Αγροτικής Αν. και Τροφίμων και Πρόεδρο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (πρ. ΚΕΓΕ) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗ 15η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ!!!

Ανακοίνωση της ΟικόΣφαιρας

 Κ. Υπουργέ, κ. πρόεδρε ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Στην Καρδίτσα για 15η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία η Οικολογική Γιορτή. Φέτος έγινε το 4ήμερο από 17 έως 20 Σεπτέμβρη. Την οργανώνει η ΟικόΣφαιρα με μόνιμους συνδιοργανωτές και χορηγούς την Περιφερειακή Ενότητα (παλαιότερα νομαρχία, Ν.Α.), Δήμο Καρδίτσας, Αναπτυξιακή Καρδίτσας, σχεδόν κάθε χρόνο το Υπουργείο Αγρ. Αν. και Τροφίμων και περιοδικά πολλούς άλλους φορείς, μεταξύ αυτών και ο ΕΛΓΟ.

 Η οργανωτική επιτροπή της 15ης Οικολογικής Γιορτής Καρδίτσας, με δύο αιτήσεις της (2-7-15 και 2-9-15) ζητάει από το Κέντρο Δήμητρα (πρ. ΚΕΓΕ) Καρδίτσας, την παροχή φιλοξενίας – διανυκτέρευση στους κοιτώνες του, για ένα μικρό αριθμό αγροτών βιοκαλλιεργητών εκθετών της γιορτής.

Η φιλοξενία αυτή πραγματοποιούνταν επί σειρά ετών με αγαστή συνεργασία και χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ φέτος απορρίφτηκε το αίτημά μας.

Καταθέτουμε τα γεγονότα με τη σειρά:    

 Στις 15-9-15, δηλαδή την παραμονή της φιλοξενίας και ενώ η πρώτη αίτησή μας υποβλήθηκε στις 2-7-15,  υπάλληλος του Κέντρου Δήμητρα Καρδίτσας, μας ενημερώνει προφορικά ότι οι κεντρικές υπηρεσίες του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ δεν μπορούν να μας εκχωρήσουν τους χώρους φιλοξενίας, «διότι το κτίριο δεν παρέχει ασφάλεια». Μπροστά στον αιφνιδιασμό και τον πανικό που μας δημιούργησε η είδηση,(ακριβώς μία ημέρα πριν τη φιλοξενία των αγροτών) δεν σκεφτήκαμε καν να ζητήσουμε το σχετικό έγγραφο για να δούμε με ποια αιτιολογία αρνούνται την φιλοξενία.

            Λίγες ημέρες μετά το τέλος της γιορτής, ζητήσαμε το σχετικό απαντητικό έγγραφο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ το οποίο, όπως με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε, δεν απευθύνεται στην οργανωτική επιτροπή της 15ης Οικολ. Γιορτής, ούτε στο Κέντρο Δήμητρα Καρδίτσας, αλλά πρόκειται για ένα Υπηρεσιακό Σημείωμα με το οποίο Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  απευθύνεται Προς: Γεν. Δ/νση Διοικητικού και Οικονομικού, υπόψη κ. Μ. Καρκάνη. Πρόκειται δηλαδή για εσωτερική αλληλογραφία μεταξύ των κεντρικών υπηρεσιών του ΕΛΓΟ και όχι απάντηση προς τους αιτούντες.(Σας επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο)

Σύμφωνα με τον κώδικα λειτουργίας των υπηρεσιών, η δεύτερη υπηρεσία, παραλήπτης του υπηρεσιακού σημειώματος, εντέλλονταν να διατυπώσει την γνώμη της και να προωθήσει την αλληλογραφία ή σε άλλη υπηρεσία του ΕΛΓΟ, για περαιτέρω γνωμοδότηση, ή στους αιτούντες που είναι η Οργανωτική Επιτροπή της 15ης Οικολογικής  Γιορτής Καρδίτσας.

Το έγγραφο αυτό -Υπηρεσιακό Σημείωμα - που στάλθηκε με φαξ αυθημερόν στο Κέντρο Καρδίτσας,  χωρίς αριθ. Πρωτοκόλλου, χωρίς υπογραφές και σφραγίδες, χωρίς όνομα αρμόδιου υπάλληλου για πληροφορίες, χωρίς τηλ. για επικοινωνία, γράφει σχετικά: «Λαμβάνοντας υπόψη την από 14-2-15 έκθεση του τεχνικού ασφαλείας, δεν διασφαλίζεται η λειτουργική κατάσταση του κτιρίου και κατά συνέπεια η ασφάλεια στους φιλοξενούμενους. Παρατηρήθηκαν προβλήματα τόσο κατασκευαστικά (ρωγμές στους εσωτερικούς τοίχους – πεσμένους σοβάδες) όσο και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης (θερμοσίφωνες κλπ) που κάνουν αδύνατη τη διαμονή στους χώρους..…Κλείνοντας η  κυριότητα του Κέντρου Δήμητρα Καρδίτσας ανήκει στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δεν έχει εκδοθεί απόφαση παραχώρησης νομής και χρήσης στον ΕΛΓΟ. Ως εκ τούτου είμαστε αναρμόδιοι να ικανοποιήσουμε το παραπάνω αίτημα»

Εν τω μεταξύ, στους ίδιους χώρους που αποκλείστηκαν για φιλοξενία, πραγματοποιούνται τις τελευταίες εβδομάδες (Οκτώβρης 2015), εντατικά ενημερωτικά μαθήματα-σεμινάρια σε αγρότες του νομού μας, «για τη διαδικασία κατάρτισης και πιστοποίησης για τη χρήση φυτοφαρμάκων στο Νομό Καρδίτσας».

Ύστερα από τα παραπάνω εύλογα ανακύπτουν σκέψεις και ερωτήματα:

  1.  Οι ίδιες υπηρεσίες του ΕΛΓΟ  αναγνωρίζουν ότι είναι αναρμόδιες και ίσως γι΄ αυτό περιορίστηκαν στο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και δεν απάντησαν στο Κέντρο Καρδίτσας και στην Οργανωτική επιτροπή.
  2.  Γιατί ενώ υποβάλλαμε την πρώτη αίτησή μας στις 2-7-15 και ενώ υπήρχαν προφορικές διαβεβαιώσεις για την φιλοξενία, από τις κεντρικές υπηρεσίες προς την προϊσταμένη του Κέντρου Καρδίτσας, καθώς και επικοινωνία από τα κεντρικά του ΕΛΓΟ Δήμητρα με την οργανωτική επιτροπή για τη σύνταξη της αντίστοιχης σύμβασης,  μία ημέρα πριν τη φιλοξενία, αιφνιδιάζεται η οργανωτική επιτροπή με αυτό τον τρόπο, αφού έγγραφη απάντηση δεν πήρε ούτε το Κέντρο Δήμητρα Καρδίτσας ούτε η οργανωτική επιτροπή;
  3.  Γιατί τώρα πραγματοποιούνται  μαθήματα σε αγρότες στους ίδιους επικίνδυνους και ανασφαλείς χώρους, ενώ στους αγρότες εκθέτες δεν εκχωρήθηκαν; 
  4. Πως οι δύο υπάλληλοι του Κέντρου, συνεχίζουν να εργάζονται από τις 14-2-15 (ημερομηνία έκθεσης τεχνικού ασφαλείας) μέχρι και σήμερα σε επικίνδυνους και ανασφαλείς χώρους;
  5. Αξίζει να αναφέρουμε ότι επί σειρά ετών οι χώροι αυτοί εκχωρούνταν  από τον ΕΛΓΟ , για την ίδια φιλοξενία, χωρίς καμιά αντίρρηση και φυσικά ύστερα από θετική εισήγηση της προϊστάμενης του Κέντρου, κάτι που επαναλήφθηκε και φέτος.

Επίσης να αναφέρουμε ότι τους χώρους αυτούς κάθε χρόνο η οργανωτική επιτροπή με φροντίδα και δικές της δαπάνες, τους καθαρίζει, κάνει έλεγχο και επισκευή στις υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με συνεργεία του δήμου Καρδίτσας, αποψιλώνει τα αγριόχορτα στον  αύλειο χώρο και τόσες άλλες εξωραϊστικές και εξυγιαντικές παρεμβάσεις. Ακόμη οι χώροι αυτοί με δικές μας  δαπάνες  έχουν βαφεί από την πρώτη φορά που ζητήσαμε φιλοξενία.

Κ. Υπουργέ, κ. πρόεδρε του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ,

Για την ΟικόΣφαιρα το θέμα δεν έχει κλείσει. Παρακαλούμε, όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε το κτίριο του ΕΛ.ΓΟ. Δήμητρα να εκπληρώνει εκτός των άλλων και αυτόν το σκοπό της ύπαρξής του, δηλαδή τη φιλοξενία των αγροτών συνολικά και όχι επιλεκτικά.

Περιμένουμε τις απαντήσεις σας

                          Για το Δ.Σ. της ΟικόΣφαιρας

            Η πρόεδρος                                           Ο γραμματέας

         Κρύστα Λάππα                                  Αριστοτέλης  Τσόγκας