Ανοιχτή επιστολή προς: Υπουργό Αγροτικής Αν. και Τροφίμων και Πρόεδρο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (πρ. ΚΕΓΕ) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗ 15η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ!!!

Ανακοίνωση της ΟικόΣφαιρας

 Κ. Υπουργέ, κ. πρόεδρε ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Στην Καρδίτσα για 15η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία η Οικολογική Γιορτή. Φέτος έγινε το 4ήμερο από 17 έως 20 Σεπτέμβρη. Την οργανώνει η ΟικόΣφαιρα με μόνιμους συνδιοργανωτές και χορηγούς την Περιφερειακή Ενότητα (παλαιότερα νομαρχία, Ν.Α.), Δήμο Καρδίτσας, Αναπτυξιακή Καρδίτσας, σχεδόν κάθε χρόνο το Υπουργείο Αγρ. Αν. και Τροφίμων και περιοδικά πολλούς άλλους φορείς, μεταξύ αυτών και ο ΕΛΓΟ.

 Η οργανωτική επιτροπή της 15ης Οικολογικής Γιορτής Καρδίτσας, με δύο αιτήσεις της (2-7-15 και 2-9-15) ζητάει από το Κέντρο Δήμητρα (πρ. ΚΕΓΕ) Καρδίτσας, την παροχή φιλοξενίας – διανυκτέρευση στους κοιτώνες του, για ένα μικρό αριθμό αγροτών βιοκαλλιεργητών εκθετών της γιορτής.

Η φιλοξενία αυτή πραγματοποιούνταν επί σειρά ετών με αγαστή συνεργασία και χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ φέτος απορρίφτηκε το αίτημά μας.

Καταθέτουμε τα γεγονότα με τη σειρά:    

 Στις 15-9-15, δηλαδή την παραμονή της φιλοξενίας και ενώ η πρώτη αίτησή μας υποβλήθηκε στις 2-7-15,  υπάλληλος του Κέντρου Δήμητρα Καρδίτσας, μας ενημερώνει προφορικά ότι οι κεντρικές υπηρεσίες του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ δεν μπορούν να μας εκχωρήσουν τους χώρους φιλοξενίας, «διότι το κτίριο δεν παρέχει ασφάλεια». Μπροστά στον αιφνιδιασμό και τον πανικό που μας δημιούργησε η είδηση,(ακριβώς μία ημέρα πριν τη φιλοξενία των αγροτών) δεν σκεφτήκαμε καν να ζητήσουμε το σχετικό έγγραφο για να δούμε με ποια αιτιολογία αρνούνται την φιλοξενία.

            Λίγες ημέρες μετά το τέλος της γιορτής, ζητήσαμε το σχετικό απαντητικό έγγραφο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ το οποίο, όπως με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε, δεν απευθύνεται στην οργανωτική επιτροπή της 15ης Οικολ. Γιορτής, ούτε στο Κέντρο Δήμητρα Καρδίτσας, αλλά πρόκειται για ένα Υπηρεσιακό Σημείωμα με το οποίο Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  απευθύνεται Προς: Γεν. Δ/νση Διοικητικού και Οικονομικού, υπόψη κ. Μ. Καρκάνη. Πρόκειται δηλαδή για εσωτερική αλληλογραφία μεταξύ των κεντρικών υπηρεσιών του ΕΛΓΟ και όχι απάντηση προς τους αιτούντες.(Σας επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο)

Σύμφωνα με τον κώδικα λειτουργίας των υπηρεσιών, η δεύτερη υπηρεσία, παραλήπτης του υπηρεσιακού σημειώματος, εντέλλονταν να διατυπώσει την γνώμη της και να προωθήσει την αλληλογραφία ή σε άλλη υπηρεσία του ΕΛΓΟ, για περαιτέρω γνωμοδότηση, ή στους αιτούντες που είναι η Οργανωτική Επιτροπή της 15ης Οικολογικής  Γιορτής Καρδίτσας.

Το έγγραφο αυτό -Υπηρεσιακό Σημείωμα - που στάλθηκε με φαξ αυθημερόν στο Κέντρο Καρδίτσας,  χωρίς αριθ. Πρωτοκόλλου, χωρίς υπογραφές και σφραγίδες, χωρίς όνομα αρμόδιου υπάλληλου για πληροφορίες, χωρίς τηλ. για επικοινωνία, γράφει σχετικά: «Λαμβάνοντας υπόψη την από 14-2-15 έκθεση του τεχνικού ασφαλείας, δεν διασφαλίζεται η λειτουργική κατάσταση του κτιρίου και κατά συνέπεια η ασφάλεια στους φιλοξενούμενους. Παρατηρήθηκαν προβλήματα τόσο κατασκευαστικά (ρωγμές στους εσωτερικούς τοίχους – πεσμένους σοβάδες) όσο και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης (θερμοσίφωνες κλπ) που κάνουν αδύνατη τη διαμονή στους χώρους..…Κλείνοντας η  κυριότητα του Κέντρου Δήμητρα Καρδίτσας ανήκει στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δεν έχει εκδοθεί απόφαση παραχώρησης νομής και χρήσης στον ΕΛΓΟ. Ως εκ τούτου είμαστε αναρμόδιοι να ικανοποιήσουμε το παραπάνω αίτημα»

Εν τω μεταξύ, στους ίδιους χώρους που αποκλείστηκαν για φιλοξενία, πραγματοποιούνται τις τελευταίες εβδομάδες (Οκτώβρης 2015), εντατικά ενημερωτικά μαθήματα-σεμινάρια σε αγρότες του νομού μας, «για τη διαδικασία κατάρτισης και πιστοποίησης για τη χρήση φυτοφαρμάκων στο Νομό Καρδίτσας».

Ύστερα από τα παραπάνω εύλογα ανακύπτουν σκέψεις και ερωτήματα:

  1.  Οι ίδιες υπηρεσίες του ΕΛΓΟ  αναγνωρίζουν ότι είναι αναρμόδιες και ίσως γι΄ αυτό περιορίστηκαν στο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και δεν απάντησαν στο Κέντρο Καρδίτσας και στην Οργανωτική επιτροπή.
  2.  Γιατί ενώ υποβάλλαμε την πρώτη αίτησή μας στις 2-7-15 και ενώ υπήρχαν προφορικές διαβεβαιώσεις για την φιλοξενία, από τις κεντρικές υπηρεσίες προς την προϊσταμένη του Κέντρου Καρδίτσας, καθώς και επικοινωνία από τα κεντρικά του ΕΛΓΟ Δήμητρα με την οργανωτική επιτροπή για τη σύνταξη της αντίστοιχης σύμβασης,  μία ημέρα πριν τη φιλοξενία, αιφνιδιάζεται η οργανωτική επιτροπή με αυτό τον τρόπο, αφού έγγραφη απάντηση δεν πήρε ούτε το Κέντρο Δήμητρα Καρδίτσας ούτε η οργανωτική επιτροπή;
  3.  Γιατί τώρα πραγματοποιούνται  μαθήματα σε αγρότες στους ίδιους επικίνδυνους και ανασφαλείς χώρους, ενώ στους αγρότες εκθέτες δεν εκχωρήθηκαν; 
  4. Πως οι δύο υπάλληλοι του Κέντρου, συνεχίζουν να εργάζονται από τις 14-2-15 (ημερομηνία έκθεσης τεχνικού ασφαλείας) μέχρι και σήμερα σε επικίνδυνους και ανασφαλείς χώρους;
  5. Αξίζει να αναφέρουμε ότι επί σειρά ετών οι χώροι αυτοί εκχωρούνταν  από τον ΕΛΓΟ , για την ίδια φιλοξενία, χωρίς καμιά αντίρρηση και φυσικά ύστερα από θετική εισήγηση της προϊστάμενης του Κέντρου, κάτι που επαναλήφθηκε και φέτος.

Επίσης να αναφέρουμε ότι τους χώρους αυτούς κάθε χρόνο η οργανωτική επιτροπή με φροντίδα και δικές της δαπάνες, τους καθαρίζει, κάνει έλεγχο και επισκευή στις υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με συνεργεία του δήμου Καρδίτσας, αποψιλώνει τα αγριόχορτα στον  αύλειο χώρο και τόσες άλλες εξωραϊστικές και εξυγιαντικές παρεμβάσεις. Ακόμη οι χώροι αυτοί με δικές μας  δαπάνες  έχουν βαφεί από την πρώτη φορά που ζητήσαμε φιλοξενία.

Κ. Υπουργέ, κ. πρόεδρε του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ,

Για την ΟικόΣφαιρα το θέμα δεν έχει κλείσει. Παρακαλούμε, όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε το κτίριο του ΕΛ.ΓΟ. Δήμητρα να εκπληρώνει εκτός των άλλων και αυτόν το σκοπό της ύπαρξής του, δηλαδή τη φιλοξενία των αγροτών συνολικά και όχι επιλεκτικά.

Περιμένουμε τις απαντήσεις σας

                          Για το Δ.Σ. της ΟικόΣφαιρας

            Η πρόεδρος                                           Ο γραμματέας

         Κρύστα Λάππα                                  Αριστοτέλης  Τσόγκας

Ο Δήμος ξηλώνει το πράσινο και φυτεύει τσιμέντο – Ανακοίνωση της ΟικόΣφαιρας

Με έκπληξη αντικρίσαμε προχθές τα συνεργεία του δήμου επί τω έργω: Να ξηλώνουν χλοοτάπητα για να τον πλακοστρώσουν. Αναφερόμαστε στον  μεγάλο κυκλοφορικό κόμβο στο τέλος της οδού Χαρ. Φλωράκη (πρ. Κουμουνδούρου) στη διασταύρωση με τη σιδηροδρομική  γραμμή. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τη λογική που επικράτησε στη δημοτική αρχή με βάση την οποία ξηλώνει το πράσινο και στη θέση του τοποθετεί πλακάκια. Σε μια πόλη με λιγοστό πράσινο όπου κάθε τόσο μεμφόμαστε τις προηγούμενες δημοτικές αρχές αλλά και τις προηγούμενες γενεές που αδιαφόρησαν για επαρκές πράσινο, σε μια πόλη που όλοι πλέον μιλάνε για ανάγκη για περισσότερο, να βλέπουμε την δημοτική αρχή να συνεχίζει το έργο της τσιμεντοποίησης της πόλης. Μπορούμε όμως και να προσθέσουμε και το οικονομικό μέρος που είναι εξίσου σημαντικό: Σε μια περίοδο που τα οικονομικά του δήμου από χρόνια βρίσκονται στο κόκκινο, που η περιοχή του δήμου έχει τόσες άλλες σοβαρότερες ανάγκες, μας είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί τσιμεντοποιεί την πόλη και δαπανεί χρήματα που  θα μπορούσαν να καλύψουν άλλες πιο επείγουσες ανάγκες και αναφέρουμε το παράδειγμα:

Τα πεζοδρόμια της οδού Χαριλάου Φλωράκη (πρ. Κουμουνδούρου) από το 5ο δημοτικό σχολείο μέχρι τον οδικό κόμβο όπου οι προαναφερόμενες παρεμβάσεις πλακόστρωσης, στα περισσότερα σημεία είναι απροσπέραστα για τους πεζούς. Από την πλευρά του στρατοπέδου έγινε μόνιμος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και από την άλλη στα περισσότερα σημεία άβατος από χόρτα, κλαδιά μπάζα και διάφορα άλλα. Μήπως τελικά τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την εξυγίανση των προαναφερόμενων πεζοδρομίων; Και μήπως τελικά  ο δήμος έστω και τώρα μπορεί να εξυγιάνει και να δώσει στους πεζούς τα πεζοδρόμια αυτά;

Από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου 2015 η 15η Οικολογική Γιορτή Καρδίτσας που είναι αφιερωμένη στην κλιματική αλλαγή

Με νέα σύνθεση ξεκινάει τις εργασίες της η Οργανωτική Επιτροπή της 15ης Οικολογικής Γιορτής Καρδίτσας που οργανώνει η ΟικόΣφαιρα (Κίνηση για τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής), το τετραήμερο από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου 2015, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Θεσσαλίας - Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, το Δήμο Καρδίτσας, το Δήμο Αργιθέας, την ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων και το ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων (αναμένονται και άλλοι).

Με μία ενδιαφέρουσα ημερίδα για τη «Βιοποικιλότητα στη γεωργία» ξεκίνησε η 4η Εαρινή Γιορτή της Φύσης

Η αξία των ντόπιων ποικιλιών και η ανάγκη για τη διάσωση, διάδοση και χρήση τους αναδείχτηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας με «Βιοποικιλότητα στη γεωργία» που πραγματοποιήθηκε, το πρωί της Κυριακής 3 Μαϊου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας, στα πλαίσια της 4ης Εαρινής Γιορτής της Φύσης που διοργάνωσε η  ΟικόΣφαιρα (κίνηση για το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής), μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Πολιτισμού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας και με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, το Δήμο Καρδίτσας, το  Δήμο   Αργιθέας,  την ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. - Europe Direct Καρδίτσας, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου και το Σύλλογο Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας.  

Ευχαριστίες και απόψεις της Οργανωτικής Επιτροπής της 4ης Εαρινής Γιορτής της Φύσης

Η ΟικόΣφαιρα και η Οργανωτική Επιτροπή της 4ης Εαρινής Γιορτής της Φύσης, αισθάνονται την ανάγκη να καταθέσουν κάποιες απόψεις και να ευχαριστήσουν όλους όσοι βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο στις εκδηλώσεις της Γιορτής, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Μαϊου 2015, στο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας,

Έτσι, ευχαριστεί :
    Τους χορηγούς : Δήμο Καρδίτσας, ΑΝΚΑ Α.Ε. – Europe Direct Καρδίτσας.
    Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων – Γενική Γραμματεία Πολιτισμού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας που μετείχε στη διοργάνωση  και μας παραχώρησε το χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου. Θερμές ευχαριστίες και στο προσωπικό του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας που μας βοήθησε σε ό, τι και αν χρειαστήκαμε.

Οι ντόπιες-παραδοσιακές ποικιλίες φυτών απειλούνται με αφανισμό - Ας συμβάλλουμε όλοι στην δημιουργία Τράπεζας Σπόρων - Κρατήστε ντόπιους σπόρους και διαδώστε τους, δώστε μια μικρή ποσότητα και στην ΟικόΣφαιρα για την Τράπεζα Σπόρων

Την Κυριακή 3 Μαϊου  2015 στο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας πραγματοποιείται η 4η Εαρινή Γιορτή της Φύσης, που είναι αφιερωμένη στην δημιουργία Τράπεζας Σπόρων για διάσωση, διάδοση και χρήση τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σχετική ημερίδα που ξεκινάει ώρα 10,45 και παράλληλα υπάρχουν και αρκετές άλλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους καθώς και ανταλλαγή και δωρεάν διανομή σπόρων και φυτών.