Δελτίο τύπου για την 7η ανοιχτή Αγορά με ΑΛ.Μ.Α

Στο κενό που δημιουργεί η κρίση του συστήματος, οι πολίτες αυτοοργανώνονται, δημιουργούν δικούς τους θεσμούς, νέες κοινωνικές σχέσεις, διαχειρίζονται συνεργατικά, δίνουν έμφαση στην τοπικότητα. Αυτή είναι η εναλλακτική, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.

6η Ανοιχτή Αγορά με ΑΛ.Μ.Α

Το  δίκτυο ΑΛ.Μ.Α  αποτελείται  από  μια  ομάδα  πολιτών,  οι  οποίοι  προσπαθουν  να κάνουν καλύτερη τη ζωή τους, και λειτουργεί στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας. Είναι ένα  δίκτυο  αλληλοβοήθειας,  μια  θετικη  δράση  για  την  αντιμετώπιση  της  οικονομικής κρίσης με τρόπο δημιουργικό.