ΟικόΣφαιρα

Η ΟικόΣφαιρα είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κίνηση για το Περιβάλλον, τον Άνθρωπο και την Ποιότητα ζωής» και το διακριτικό τίτλο «ΟικόΣφαιρα». Είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) που λειτουργεί εθελοντικά με βάση την ενσυνείδητη και ανιδιοτελή προσφορά των μελών της.

Έχει έδρα την Καρδίτσα και ιδρύθηκε  το έτος 2012. Αποτελεί συνέχεια  της Οικολογικής Γιορτής Καρδίτσας και ιδρύθηκε  για να καλύψει τις αυξημένες δραστηριότητές της  Ομάδας δουλειάς της Οικολογικής Γιορτής, που κάθε  χρόνο επκτείνονταν πέρα από το περιεχόμενό της και  φυσικά κάθε χρόνο όλο και αυξάνονταν.

Γενικοί Σκοποί

Σκοποί της ΟικόΣφαιρας είναι: η κατανόηση, η προάσπιση, η συντήρηση και η αειφόρος διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας τα οποία αποτελούν και  προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.

Επίσης, η αναγνώριση και η ανάδειξη της σημασίας των φυσικών πόρων και των συλλογικών αγαθών ως θεμέλια της ευημερίας κάθε τόπου, η μείωση κατανάλωσης ενέργειας, η επισήμανση των επιπτώσεων των ανθρωπογενών επεμβάσεων, η άμεση ευαισθητοποίηση και παρότρυνση των πολιτών για ανάληψη δράσης, καθώς και η ωρίμανση των πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών βάσει της θεμελιώδους αρχής της Οικολογικής Αειφορίας.

Ειδικοί σκοποί

Η ΟικόΣφαιρα επιδιώκει:

  • Την προαγωγή της φυσιολατρίας, του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, της πολιτιστικής δημιουργίας και των πολιτιστικών αξιών.
  • Τη συστηματική καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση της Οικολογικής Παιδείας, της Περιβαλλοντικής Αγωγής και της Αγωγής Υγείας με έμφαση στην αρχή της πρόληψης και της προφύλαξης.
  • Τη δημιουργία ενός Πρότυπου Κοινωνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, που θα τηρεί με ευλάβεια την επιτήρηση και τη φροντίδα και όχι τον έλεγχο και την εκμετάλλευση.
  • Τη συνεπή εφαρμογή των βέλτιστων που η επιστήμη και η τεχνολογία μπορεί να συνεισφέρει θετικά και άμεσα στο κοινωνικό σύστημα και στο περιβάλλον.
  • Τη μέριμνα για την ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση της ολιστικής αρχιτεκτονικής και οικολογικής δόμησης.
  • Τη διάδοση και ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
  • Την οργανική σύνδεση πόλης και υπαίθρου, με συνδετήρια κοινή αξία την οικολογική συνείδηση.
  • Την άρτια κατάρτιση και εφαρμογή ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης γενικότερα.