Γενική Συνέλευση Μελών - Κάλεσμα

Η Συντονιστική Ομάδα του ΑΛ.Μ.Α., σε μια προσπάθεια να υπάρξουν οι απαραίτητες ζημώσεις , επικοινωνία και κατάθεση απόψεων μεταξύ των μελών, καλεί όλα τα μέλη του ΑΛ.Μ.Α σε Γενική Συνέλευση, ημέρα Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 19.00, στην ΑΝ.Κ.Α ( Μ.Αλεξάνδρου 34, 2ος όροφος).

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας (το 1/2 των μελών), θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας, Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, τη 16 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, στην ίδια διεύθυνση, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, και με τα ίδια θέματα,. Στην περίπτωση αυτή, οι αποφάσεις θα είναι έγκυρες  ανεξαρτήτως του αριθμού παραβρισκόμενων μελών .

Θέματα ημερήσιας διάταξης

-Απολογισμός του 1ου εξάμηνου λειτουργίας του ΑΛ.Μ.Α

-Τακτιποίηση εκκρεμοτήτων μελών (φωτοαντίγραφο της ταυτότητας, αριθμός τηλεφώνου, e-mail)

-Τρόποι επικοινωνίας με τα μέλη που δεν χειρίζονται υπολογιστές

-Σχέση συνεργασίας με την ΟικόΣφαιρα

-Συζητήσεις, ερωτήσεις, τοποθετήσεις, προτάσεις μελών

-Διάφορα άλλα θέματα-Ανακοινώσεις