Εσύ έχεις γραφτεί στο ΑΛ.Μ.Α. ;

Το ΑΛ.Μ.Α. είναι ένα Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης, στο οποίο γίνονται ανταλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς τη μεσολάβηση χρήματος.

Η Ανταλλακτική οικονομία εφαρμόζεται με επιτυχία σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου, καθώς και σε πενήντα πόλεις της Ελλάδας .