Εφημερίς “Θεσσαλική Φωνή”, έτος 1ο, αρ. φ. 185, 3 Μαρτίου 1925

Πεννιές

Λιακάδα αυτές τις μέρες που κατήντησε σχεδόν ζέστη αφόρητος. Καλοκαίρι γαρ πλησιάζει και ας ετοιμασθούμε ν’ αντιμετωπίσουμε τη μετεωρολογική κατάσταση. Αρκετά ζεστή η προχθεσινή κίνησις των Απόκρεω. Οι Καρδιτσιώται διεσκέδασαν όσον ουδέποτε άλλοτε. Όλοι, απ’ το νήπιο ως τον πιο ώριμο, απ’ το κοριτσάκι ως την παντρεμένη μετεμφιεστήκανε.

Εφημερίς “Θεσσαλική Φωνή”, έτος 2ο, αρ. φ. 557, 16 Μαρτίου 1926

Πεννιές

Οι Καρδιτσιώται εξεστράτευσαν χθες εναντίον της Καράμπαλης. Την οποίαν κατέλαβαν αυθωρεί και παραχρήμα. Εκεί εόρτασαν τα κούλουμα ή κοινώς «μαχμουρλίκια» λεγόμενα. Και τα εόρτασαν εν πάση επισημότητι Πανήγυρις ετελείτο περί την Καράμπαλην.