ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Η ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Διαδικτυακό συνέδριο με την παρακάτω θεματολογία, προγραμματίζει να πραγματοποιήσει η ΟικόΣφαιρα στις 19 και 20 Μαίου 2022.

Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

1.      Κλιματική αλλαγή και πλημμυρικά φαινόμενα

2.      Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές για τις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις

3.      Αντιπλημμυρική θωράκιση του Νομού

4.      Φράγματα στις κοίτες των ποταμών, λιμνοδεξαμενές και ταμιευτήρες νερού για αρδευτικούς σκοπούς: Εμπειρία και σύγχρονες πρακτικές

5.      Ανάπλαση, εξωραϊσμός και ανάδειξη των παραποτάμιων περιοχών του Νομού

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Τα πλημμυρικά φαινόμενα που πλέον πλήττουν το Νομό Καρδίτσας όλο και πιο συχνά (μεγάλες πλημμύρες υπήρξαν κατά τα έτη 1992, 1994, 1997, 2012, 2020 και μόλις πρόσφατα τον Φλεβάρη 2022), προκαλούν μεγάλες ζημιές έως καταστροφές, που επηρεάζουν αρνητικά και ανεπανόρθωτα την οικονομία της περιοχής, ενώ επιβαρύνουν τον εθνικό προϋπολογισμό. Συνεπώς, είναι σκόπιμη και επείγουσα η εκπόνηση μιας στρατηγικής για την αποτελεσματική διαχείριση των επιφανειακών νερών, λαμβάνοντας υπόψη, τις εμφανείς πλέον, συνέπειες και επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με στόχο την αντιπλημμυρική θωράκιση της Καρδίτσας, αλλά και άλλων πληττόμενων περιοχών του Νομού. Ενδεικτικά, τα κύρια βήματα για τη διαμόρφωση της στρατηγικής είναι:

·         Η καταγραφή των λεκανών απορροής. Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από χαρτογραφήσεις παλαιότερων μελετών.

·         Η εφαρμογή σεναρίων έντασης καιρικών φαινομένων σε κάθε μία από αυτές, λαμβάνοντας στοιχεία από τις περιπτώσεις που έχουν εμφανιστεί ιστορικά.

·         Ο υπολογισμός του όγκου νερού που προκύπτει από κάθε σενάριο.

·         Εντοπισμός επικίνδυνων σημείων στις υφιστάμενες αντιπλημμυρικές υποδομές.

·         Ανασχεδιασμός αντιπλημμυρικών υποδομών ή διαμόρφωση προτάσεων διαχείρισης μέσω της κατασκευής έργων μικρής ή μεσαίας κλίμακας, με την προϋπόθεση ότι οι προτεινόμενες λύσεις θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τον όγκο νερού του χειρότερου σεναρίου.

·         Η αρχική κοστολόγηση των προτεινομένων έργων.

·         Η ιεράρχηση – προτεραιοποίηση της κατασκευής των έργων βάσει κριτηρίων που θα προταθούν και θα συζητηθούν ευρέως.

·         Η περιγραφή της διαδικασίας για το σχεδιασμό και υλοποίηση των έργων.

·         Έργα και δράσεις ανάπλασης, εξωραϊσμού και ανάδειξης, των παραποτάμιων περιοχών του νομού Καρδίτσας

ΣΚΟΠΟΣ του συνεδρίου είναι:

·         Να προσελκύσει έγκριτους ερευνητές και εξειδικευμένους επιστήμονες, αλλά και αρμόδιους φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους εντός του πλαισίου και της θεματολογίας που παρουσιάστηκαν παραπάνω.

·         Να συμβάλλει στην εισαγωγή γνώσης σχετικής με τη θεματολογία στην τοπική κοινωνία.

·         Να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους φορείς για την επεξεργασία μιας ολοκληρωμένης, βιώσιμης και εφικτής στρατηγικής.

·         Να αποτελέσουν τα πορίσματα του συνεδρίου, οδηγό για όσους θα ασχοληθούν με το θέμα, όπως κυβέρνηση, αυτοδιοικήσεις, υπηρεσίες, άλλους φορείς.

 

Τέλος, το Δ.Σ. της ΟικόΣφαιρας ολοκληρώνει τον κατάλογο ομιλητών και συνδιοργανωτών και δηλώνει ότι επιθυμεί όπως οι εργασίες του συνεδρίου κρατηθούν σε καθαρά επιστημονικό επίπεδο και να αποφευχθούν θέσεις και αντιπαραθέσεις για αναζήτηση ευθυνών και υπευθύνων για τις πλημμύρες του παρελθόντος, θεωρώντας ότι σε ένα επιστημονικό συνέδριο δεν θα ωφελήσουν τέτοιες αντιπαραθέσεις.

 

 

ΤΗΛΕΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Με τον γιατρό-χειρούργο μαστού Τριαντάφυλλο Λιάππη

Η ΟικόΣφαιρα στα πλαίσια ενημέρωσης μελών, φίλων της αλλά και του ευρύτερου κοινού έχει συστήσει και λειτουργεί θεματική ομάδα με τίτλο «ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ». Στα πλαίσια της οποίας πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, γύρω από θέματα φυσικής διαβίωσης και υγιεινής διατροφής. Με τον τρόπο αυτό, ο κάθε πολίτης παίρνοντας πληροφόρηση και ερεθίσματα, μπορεί να θέτει την υγεία του σε πρώτη προτεραιότητα, να ενδιαφέρεται και να αναζητά τρόπους ανάκτησης, διατήρησης και βελτίωσής της, που αναμφισβήτητα θεωρείται το πολυτιμότερο αγαθό. Η αναφερόμενη τηλεδιάλεξη είναι η 4η κατά σειρά.

Στο παραπάνω πνεύμα η ΟικόΣφαιρα και με αφορμή ότι ο μήνας Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, πραγματοποίησε την Παρασκευή 29-10-21, τηλεδιάλεξη με τον γιατρό – χειρούργο μαστού Τριαντάφυλλο Λιάππη, και θέμα: «Καρκίνος Μαστού και Προληπτικός Έλεγχος: Ο Ρόλος του Χειρούργου Μαστού ως Διαχειριστή της Πληροφορίας». Η εκδήλωση αυτή λόγω των περιοριστικών μέτρων εξ αιτίας της πανδημίας του κορονοϊού πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά (μέσω Zoom) και αναμετάδοση μέσω της σελίδας της ΟικόΣφαιρας στο Facebook (https://www.facebook.com/oikosfaira/) όπου και παραμένει μαγνητοσκοπημένη προς παρακολούθηση από το κοινό.

Λίγα λόγια για τον ομιλητή

Ο Τριαντάφυλλος Απ. Λιάππης γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Καρδίτσα. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2003, όπου εισήχθη μετά από Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Ειδικεύθηκε στη χειρουργική στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ο Άγιος Δημήτριος» και το Φεβρουάριο του 2013 απέκτησε, μετά από επιτυχείς εξετάσεις, τον τίτλο της Χειρουργικής ειδικότητας. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2011).

Μετά την απόκτηση της Χειρουργικής ειδικότητας εξειδικεύθηκε στη χειρουργική του Μαστού και την Ογκοπλαστική Χειρουργική. Έχει συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά συνέδρια και μετεκπαιδευτικά μαθήματα. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σχετικά με την Χειρουργική του Μαστού.

Προσφέρει τις υπηρεσίες του στα ιατρεία του στη Θεσσαλονίκη και την Καρδίτσα καθώς και στο Κέντρο Μαστού στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Χειρουργεί στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο και στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΤΗΛΕΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-10-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Με τις γιατρούς Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου και Μυρτώ Γρίβα

Η ΟικόΣφαιρα στα πλαίσια ενημέρωσης μελών, φίλων της αλλά και του ευρύτερου κοινού έχει συστήσει και λειτουργεί θεματική ομάδα με τίτλο «ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ». Στα πλαίσια της οποίας πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, γύρω από θέματα φυσικής διαβίωσης και υγιεινής διατροφής. Με το τρόπο αυτό, ο κάθε πολίτης παίρνοντας πληροφόρηση και ερεθίσματα, μπορεί να θέτει την υγεία του σε πρώτη προτεραιότητα, να ενδιαφέρεται και να αναζητά τρόπους ανάκτησης, διατήρησης και βελτίωσής της, που αναμφισβήτητα θεωρείται το πολυτιμότερο αγαθό.

Στο παραπάνω πνεύμα η ΟικόΣφαιρα και με αφορμή την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, πραγματοποίησε το Σάββατο 16-10-21 και ώρα 19:00, τηλεδιάλεξη με δύο γιατρούς: Την Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου-Γρίβα και την Μαρία-Μυρτώ Γρίβα, και θέμα: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Την εκδήλωση μπορείτε να την παρακολουθήσετε στη σελίδα της ΟικόΣφαιρας στο Facebook (https://www.facebook.com/oikosfaira/)

Λίγα λόγια για τις ομιλήτριες

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ –ΓΡΙΒΑ

Σπούδασε ιατρική στο πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και της Θεσσαλονίκης. Πήρε το πτυχίο της από την ιατρική σχολή της Θεσσαλονίκης. Ειδικεύτηκε στην παθολογία. Ασκήθηκε στη φυσική ιατρική κοντά στον πατέρα της Τηλέμαχο Ευθυμιάδη (στον οποίο οφείλεται η εισαγωγή της νεο-ιπποκρατικής ιατρικής στην Ελλάδα). Ασκεί τη φυσική ιατρική και τη φυτοθεραπεία επί 40 και πλέον χρόνια. Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Με τον σύζυγό της, Δρ. Νευρολόγο-ψυχίατρο Κλεάνθη Γρίβα, έχουν μια κόρη, την Μαρία-Μυρτώ Γρίβα, ειδική παθολόγο επίσης. Είναι μέλος της «Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυτοθεραπείας και Αρωματοθεραπείας» (που ανήκει στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Εταιρεία) και συμμετέχει στα πιο ενδιαφέροντα ελληνικά και διεθνή συνέδρια και σεμινάρια για τη φυσική ιατρική και τη φυτοθεραπεία.

Συμμετείχε με ανακοινώσεις της στα εξής Συνέδρια:

1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φυτοθεραπείας (Μόναχο, Ιατρική Σχολή, 1992).

1ο Ελληνικό Συνέδριο Φυτοθεραπείας (Ρόδος, 1992).

1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φυτο-Αρωματοθεραπείας (Τυνησία, 1993).

2ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φυτο-Αρωματοθεραπείας (Genova, 1996).

Συνέδριο Εναλλακτικής Ιατρικής (Κύπρος, 1999).

3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φυτοθεραπείας (Μόναχο, 2000).

Επίσης πήρε μέρος και στα πολυήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια του «Αμερικανικού Βοτανικού Συμβουλίου» στο Περού (1994) και την Κένυα (1998). Έχει κάνει πλήθος ομιλιών σε όλη την Ελλάδα και πολλές δημοσιεύσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.

ΜΑΡΙΑ -ΜΥΡΤΩ ΓΡΙΒΑ

Ειδική παθολόγος, πτυχιούχος Ιατρικής Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  Συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση 4 γενεών, εφαρμόζει στην κλινική πράξη την φυσική ιατρική. Με τον συνδυασμό διατροφικών μοντέλων που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του ασθενούς, με την πολύτιμη συμβολή της φαρμακευτικής χρήσης των βοτάνων (φυτοθεραπεία), επιδιώκεται η βελτίωση της συνολικής λειτουργίας του οργανισμού και όχι η προσωρινή καταστολή του συμπτώματος.

Έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στη θεραπευτική και κοσμετική ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ στο Παρίσι.

Έχει παρακολουθήσει:

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα στο νοσοκομείο ROYAL FREE HAMPSTEAD, στο Λονδίνο.

Τον 10ο μετεκπαιδευτικό κύκλο της Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας.

Το πρόγραμμα «ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΕΞΟΛΟΓΙΑΣ», του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2015

της Γαλλικής Εταιρείας Εθνοφαρμακολογίας, και συμμετείχε σε μετεκπαιδευτικά μαθήματά της στη Metz (Γαλλία, 2005).

Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων και τα ετήσια International Health Symposium στη Νέα Υόρκη (2016 και 2019).

Σε συνεργασία με την μητέρα της Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου-Γρίβα, παθολόγο και πρωτοπόρο της φυσικής ιατρικής στην Ελλάδα, κάνουν πολλές ομιλίες κάθε χρόνο με αντικείμενο τα σύγχρονα νοσήματα και τον ρόλο της φυσικής ιατρικής.

Η ΟικόΣφαιρα για τον Εθισμό στα Ηλεκτρονικά Μέσα

Η ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

Το βίντεο της εκδήλωσης μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ

Η ΟικόΣφαιρα (www.oikosfaira.gr) στα πλαίσια ενημέρωσης μελών, φίλων της αλλά και του ευρύτερου κοινού αποφάσισε να συστήσει και να λειτουργήσει μια θεματική ομάδα με τον τίτλο «ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ». Στα πλαίσια αυτής της ομάδας θα πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, γύρω από θέματα φυσικής διαβίωσης και υγιεινής διατροφής έτσι ώστε ο κάθε πολίτης να θέτει την υγεία του σε πρώτη προτεραιότητα, να ενδιαφέρεται και να αναζητά τρόπους ανάκτησης, διατήρησης και βελτίωσης της υγείας του που αναμφισβήτητα θεωρείται το πολυτιμότερο αγαθό.

Για αποτελεσματικότερη λειτουργία της ομάδας αυτής ζητούνται εθελοντές, ευαισθητοποιημένοι σε παρόμοια θέματα, οι οποίοι θα μπορούσαν να συνδράμουν στο έργο αυτό.

Στο παραπάνω πνεύμα η ΟικόΣφαιρα ξεκίνησε τη σχετική δράση με μια ομιλία του Δρ Κωνσταντίνου Σιώμου με θέμα «Εξάρτηση μικρών και μεγάλων από τα ηλεκτρονικά μέσα, συνέπειες και προτάσεις αντιμετώπισης» την Τρίτη 22-06-2021 και ώρα 18:00-19:00, η οποία λόγω των περιοριστικών μέτρων εξ αιτίας της πανδημίας του κορονοϊού πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά (μέσω Zoom).

Λίγα λόγια για τον ομιλητή

Ο Κωνσταντίνος Σιώμος είναι Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: "Εθισμός των εφήβων στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και το Διαδίκτυο: Ψυχιατρικά συμπτώματα και διαταραχές ύπνου". Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Κοινωνική Ψυχιατρική-Παιδοψυχιατρική. Υπήρξε υπεύθυνος σχεδιασμού και οργάνωσης, του πρώτου στην Ελλάδα Ειδικού Ψυχιατρικού Ιατρείου για τον εθισμό στο Διαδίκτυο, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Έχει μεγάλη εμπειρία στη διάγνωση και θεραπεία της διαταραχής εθισμού στο διαδίκτυο, καθώς ανέλαβε την διαχείριση πολυάριθμων κλινικών περιπτώσεων εθισμένων εφήβων. Διδάσκει στο ΜΠΣ των εξαρτήσεων του τμήματος της Ιατρικής στο ΕΚΠΑ. Έχει πάνω από 30 δημοσιεύσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά και πολυάριθμες ανακοινώσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια. Επίσης, είναι αξιολογητής επιστημονικών ερευνών σχετικών με τα θέματα του διαδικτύου.

Έχει αναλάβει ως επιστημονικά υπεύθυνος ερευνητικές και επιμορφωτικές δράσεις, σε συνεργασία με την Προεδρία της Δημοκρατίας (2016), το Υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής (2016), το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (2014), τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας Ελλάδας και Κύπρου (2011 και 2012) και από το 2011 συμμετέχει σε επιμορφώσεις του κοινού σε συνεργασία με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο από το 2008.

Επίσης οργάνωσε τα 5 Διεθνή Συνέδρια της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο.

Επιμελήθηκε την έκδοση τριών συλλογικών έργων με θέματα α) Έρευνα-πρόληψη-αντιμετώπιση των κινδύνων στη χρήση του διαδικτύου (2011), β) Εθισμός στο διαδίκτυο και άλλες διαδικτυακές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου (εκδόσεις Λιβάνη 2012) και γ) Οφέλη και κίνδυνοι στη χρήση του διαδικτύου (2013).

Ο Κωνσταντίνος Σιώμος σήμερα εργάζεται ως Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων στις πόλεις των Αθηνών και της Λάρισας όπου διατηρεί ιδιωτικά ιατρεία.

Η ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΝΟΣΩΝ

Μπορείτε να δείτε την διάλεξη στη σελίδα της ΟικόΣφαιρας στο Facebook (https://www.facebook.com/oikosfaira)

Η ΟικόΣφαιρα συνεχίζοντας την προσπάθεια ενημέρωσης μελών, φίλων και του ευρύτερου κοινού σε θέματα υγείας, οργάνωσε μία ακόμα δράση με διάλεξη του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα με θέμα «ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ & ΑΠΟΦΥΓΗ ΝΟΣΩΝ» την Πέμπτη 22-07-2021 και ώρα 20:00, η οποία λόγω των περιοριστικών μέτρων εξ αιτίας της πανδημίας του κορονοϊού πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με δυνατότητα ελεύθερης παρακολούθησης και υποβολής ερωτήσεων από κάθε ενδιαφερόμενο. Η πλήρης νηστεία μπορεί να θεραπεύσει πληθώρα ασθενειών και να ενισχύσει αποτελεσματικά την άμυνα του οργανισμού. Η διαλειμματική νηστεία είναι μια μορφή νηστείας, δημοφιλής στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά τόσο στην ανάκτηση όσο και στη διατήρηση της υγείας, ενισχύοντας και αυτή το ανοσοποιητικό σύστημα ειδικά τώρα στην περίοδο της πανδημίας.

Λίγα λόγια για τον ομιλητή

Ο Δημήτρης Κουρέτας σπούδασε Φαρμακευτική στην Πάτρα και στη συνέχεια πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα στη Βιοχημεία από το Χημικό Τμήμα του Α.Π.Θ. Από το 1990-1992 εργάστηκε ως ερευνητής στην Ιατρική Σχολή του Harvard στη Βοστώνη.

Είναι Καθηγητής Φυσιολογίας Zωικών Oργανισμών και Τοξικολογίας και διευθυντής του ομώνυμου εργαστηρίου, στο τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ζει στη Λάρισα. Ερευνητικά εργάζεται στον τομέα της μελέτης των μηχανισμών αλληλεπίδρασης διατροφικών στοιχείων με τον οργανισμό σε μοριακό επίπεδο, ειδικά σε περιπτώσεις άσκησης. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 180 άρθρα σε διεθνή έγκυρα περιοδικά. Επίσης, έχει συν-συγγράψει το βιβλίο με τίτλο «Διαλειμματική Νηστεία & Αποφυγή Νόσων», το οποίο έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία.

Ήταν εμπειρογνώμονας στην Ε.Ε. στην τεχνολογική πλατφόρμα ‘Food for life’ για την περίοδο 2007-2013 και την περίοδο 2014-2020. Είναι Associate Editor του περιοδικού διατροφικής τοξικολογίας Food and Chemical Toxicology.

Η δουλειά του στην καινοτομία των τροφίμων έχει βραβευθεί στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.

Το 2013-2014 ήταν αναπληρωτής Πρύτανη στο Π.Θ. και από το 2018 μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων της Commission για χημικές και διατροφικές κρίσεις.

Από τον Ιανουάριο του 2019 είναι μέλος της Παγκόσμιας Ακαδημίας Επιστημών.

 

Η ΟικόΣφαιρα λοιπόν, όπως προαναφέραμε, στην προσπάθειά της ενημέρωσης μελών, φίλων της αλλά και του ευρύτερου κοινού έχει συστήσει θεματική ομάδα με τίτλο «ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ». Στα πλαίσια αυτής της ομάδας πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, γύρω από θέματα φυσικής διαβίωσης και υγιεινής διατροφής έτσι ώστε ο κάθε πολίτης πληροφορούμενος, να μπορεί να θέτει την υγεία του σε πρώτη προτεραιότητα, να ενδιαφέρεται και να αναζητά τρόπους ανάκτησης, διατήρησης και βελτίωσης της υγείας του που αναμφισβήτητα θεωρείται το πολυτιμότερο αγαθό.

Για αποτελεσματικότερη λειτουργία της ομάδας ζητούνται εθελοντές, ευαισθητοποιημένοι σε παρόμοια θέματα, οι οποίοι θα μπορούσαν να πλαισιώσουν την ομάδα και να συνδράμουν στο έργο αυτό.

Η ΟικόΣφαιρα οργανώνει διάλεξη με θέμα: "Ιριδολογία η προληπτική ιατρική του μέλλοντος"

Την Κυριακή 20 Μαρτίου και ώρα 11 πρωί στην αίθουσα της ΠΕΔ (πρ. ΤΕΔΚ) οδός Μεγ. Αλεξάνδρου 36, 1ος όροφος, η ΟικόΣφαιρα οργανώνει διάλεξη με θέμα   ‘’ΙΡΙΔΟΛΟΓΙΑ Η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ’’. Ομιλητής θα είναι ο γιατρός Μιχάλης Νταϊλάκης, Ιριδολόγος, βελονιστής , Ομοιοπαθητικός.

Είναι ο πρώτος γιατρός που εισήγαγε την επιστήμη της Ιριδολογίας στην Ελλάδα. Κατά την άσκηση της μεθόδου εξετάζεται η ίριδα του ματιού, με σκοπό να γίνει διερεύνηση γενετικών προδιαθέσεων. Η μέθοδος στηρίζεται στο γεγονός ότι κάθε όργανο στο ανθρώπινο σώμα αντιστοιχεί σε ένα μέρος της ίριδος. Σημάδια ή χρωματικές μεταβολές που υπάρχουν στην αντίστοιχη ζώνη μας πληροφορούν για το είδος της γενετικής ευαισθησίας. Συμβιώνει με τις αρχές τις ομοιοπαθητικής, του βελονισμού, της υγιεινής διατροφής και αποτελεί ένα ολόκληρο φιλοσοφικό σύστημα πάνω στην υγεία και στον τρόπο ζωής.

Το ανεκτίμητο πλεονέκτημα της ιριδολογίας είναι ότι μπορεί να εκτιμήσει την κατάσταση υγείας ενός ασθενούς στο παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον, να διακρίνει τάσεις ασθένειας και οργανικές αδυναμίες, επίκτητες ή κληρονομημένες

Ο κ. Νταϊλάκης είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρίας Ιριδολογίας.

Συγγραφέας βιβλίων: Αιφνίδιος θάνατος (1988), σε συνεργασία με το Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Ρώμης, Δίαιτα και Υγεία (1997),  Καρδιακές Παθήσεις και Ιριδολογία (2000), Εγχειρίδιο Ιριδολογίας ( 2002 ), Ιδιοσυστασίες και Ιριδολογία (2002).

Καθηγητής Ιριδολογίας της Ιταλικής Σχολής Φυσικοπαθητικών Επιστημών με έδρες τις πόλεις της Ιταλίας: Salerno, Trani, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Catania    Διδάσκει Ιριδολογία επίσης και σε αντίστοιχες σχολές της Ελβετίας και της Ελλάδος. 

Ερευνητής στον τομέα της Ιριδολογίας με μελέτες στην Σκλήρυνση κατά Πλάκας, Μυϊκή Δυστροφία Duchenne, Νευροϊνομάτωση τύπου Ι (Νόσος του Von Recklinghausen ), Νόσος Alzheimer, Καρδιακές Παθήσεις και Μυοπάθειες.